НЕ - ВАЙНЕ!

Доступ да інфармацыі

 

Абмежаванні доступу да інфармацыі

Сітуацыя з доступам да інфармацыі для журналістаў шмат у чым абумоўлена неразуменнем або адмаўленнем заканадаўцамі і чыноўнікамі той ролі, якую закліканыя адыгрываць у грамадстве сродкі масавай інфармацыі.

Як следства – беларускае заканадаўства аб СМІ і правапрымяняльная практыка далёкія ад прызнання асаблівай ролі свабодных СМІ ў якасці «вартаўніка грамадства». Дзяржаўныя органы ў Беларусі не ўлічваюць «грамадскага інтарэсу» як катэгорыі, якая вызначае правамернасць прадастаўлення той ці іншай інфармацыі. Так, у Законе «Аб сродках масавай інфармацыі» адсутнічае якая-кольвек згадка пра грамадскія функцыі журналістаў і СМІ, гарантыі рэалізацыі іх права на доступ да інфармацыі ў сувязі з ажыццяўленнем прафесійнай дзейнасці.

Беларускае заканадаўства ўтрымлівае цэлы шэраг перадумоў для практычна бескантрольнага абмежавання права на атрыманне інфармацыі журналістамі. Пры гэтым у краіне адсутнічае незалежны орган, да якога было б можна апеляваць у такіх выпадках.

Закон «Аб сродках масавай інфармацыі» ўтрымлівае паняцце «інфармацыя абмежаванага доступу» (артыкул 37). Да такой інфармацыі, у прыватнасці, належаць:

- звесткi, што складаюць дзяржаўныя сакрэты, камерцыйную, асабістую або iншую ахоўваную законам таямніцу;

- звесткі пра сістэму арганізацыі, пра крыніцы, спосабы, метады, планы і вынікі аператыўна-вышуковай дзейнасці;

- матэрыялы дазнання, папярэдняга следства і судовага разбору да заканчэння вытворчасці па крымінальнай справе;

- іншая інфармацыя, прадугледжаная заканадаўчымі актамі.

У адпаведнасці з артыкулам 16 Закона «Аб дзяржаўных сакрэтах», такія звесткі падзяляюцца на дзве катэгорыі ў залежнасці ад цяжару магчымых наступстваў ад іх выдавання: дзяржаўную таямніцу і службовую таямніцу.

Дзяржаўная таямніца – гэта звесткі, у выніку выдавання або страты якіх могуць надысці цяжкія наступствы для нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

Службовая таямніца – звесткі, у выніку выдавання або страты якіх можа быць нанесены істотны ўрон нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.

Аднясенне звестак да дзяржаўных сакрэтаў ажыццяўляецца дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі, надзеленымі гэтымі паўнамоцтвамі. У адпаведнасці з «Пералікам дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, надзеленых паўнамоцтвамi па аднясенні звестак да дзяржаўных сакрэтаў», зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25.02.2011 г. № 68 «Аб некаторых пытаннях у сферы дзяржаўных сакрэтаў», іх налічваецца каля шасцідзесяці.

Сярод іх, напрыклад, Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, Беларускі дзяржаўны канцэрн харчовай прамысловасці «Белдзяржхарчпрам», Беларускі дзяржаўны канцэрн па вытворчасці і рэалізацыі тавараў лёгкай прамысловасці, Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія.

Такім чынам, асобныя дзяржаўныя органы і арганізацыі па ўласнай ініцыятыве маюць магчымасць ўводзіць абмежаванні на распаўсюд цэлых сегментаў інфармацыі.

Важна адзначыць, што прыведзены ў Законе аб СМІ пералік выпадкаў дапушчальнага абмежавання доступу да інфармацыі не закрыты і змяшчае адсылку да іншых «заканадаўчых актаў», што дае магчымасць для яго пашыральнага тлумачэння.

Так, у 2013 годзе былі ўнесеныя дапаўненні ў Закон «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі», які хоць прама і не тычыцца сродкаў масавай інфармацыі, але ўводзіць новую катэгорыю інфармацыі, распаўсюд і (або) прадастаўленне якой абмежавана – «службовая інфармацыя абмежаванага распаўсюду».

Да яе належаць звесткі, якія тычацца дзейнасці дзяржаўнага органа, юрыдычнай асобы, распаўсюд і (або) прадастаўленне якіх можа нанесці шкоду нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, грамадскаму парадку, маральнасці, правам, свабодам і законным інтарэсам фізічных асоб, у тым ліку іх гонару і годнасці, асабістай і сямейнага жыцця, а таксама правам і законным інтарэсам юрыдычных асоб, і якія ня аднесены да дзяржаўных сакрэтаў (артыкул 18/01).

Інфармацыя можа быць аднесеная да службовай інфармацыі абмежаванага распаўсюду ў адпаведнасці з пералікам звестак, што вызначаюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама ў выпадках, прадугледжаных законамі Рэспублікі Беларусь і актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З улікам таго, што прэзідэнт мае права прымаць акты нарматыўнага характару, якія не падлягаюць апублікаванню ў агульнадаступных крыніцах, у дзяржаўных органаў існуе магчымасць адмаўляць у доступе да інфармацыі на падставе яе далучэння да службовай інфармацыі абмежаванага распаўсюду.

Закрытасць дзяржаўных органаў

Асаблівай праблемай для беларускіх журналістаў з'яўляецца жорсткая рэгламентацыя кантактаў дзяржчыноўнікаў з прэсай, якая фактычна не дапускае іх непасрэднага ўзаемадзеяння.

У адпаведнасці з артыкулам 22-1 Закона «Аб дзяржаўнай службе», «мэтазгоднасць публікацый і выступленняў дзяржаўных службоўцаў, звязаных з выкананнем службовых абавязкаў, вызначаецца кіраўніком дзяржаўнага органа, у якім дзяржаўны службовец займае дзяржаўную пасаду, або ўпаўнаважанай ім асобай».

Публікацыі і выступы дзяржаўных службоўцаў, звязаныя з выкананнем службовых абавязкаў, дапушчальныя толькі па даручэнні або са згоды кіраўніцтва і падлягаюць абавязковаму ўзгадненню з ім. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 65 ад 6 лютага 2009 г. «Аб удасканаленні працы дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый са сродкамі масавай інфармацыі», ва ўсіх дзяржаўных органах і арганізацыях функцыі зносін з прэсай ускладаюцца на прэс-сакратара або іншую асобу, якая падпарадкоўваецца непасрэдна кіраўніку дзяржаўнага органа.

Практычна пры ўсіх дзяржаўных органах створаныя прэс-службы (часам іх функцыі выконваюць ідэалагічныя аддзелы), якія манапалізавалі прадастаўленне інфармацыі СМІ, любыя заявы для прэсы дзяржаўных службоўцаў павінныя быць узгодненыя з імі.

Згодна з Указам Прэзідэнта № 65, агульная каардынацыя дзейнасці асоб, адказных за работу са СМІ, па пытаннях, што тычацца асвятлення праводжанай Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь дзяржаўнай унутранай і знешняй палітыкі, ажыццяўляецца Адміністрацыяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Адміністрацыі Прэзідэнта сумесна з Нацыянальным прэс-цэнтрам Рэспублікі Беларусь і Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ўпаўнаважаныя на пастаяннай аснове ажыццяўляць маніторынг дзейнасці асоб, адказных за працу са СМІ.

Акрэдытацыя як дазвол на прафесію

Дадатковым абмежаваннем права на атрыманне інфармацыі журналістамі ў Беларусі з'яўляецца парадак акрэдытацыі журналістаў, права на якую ім дае артыкул 35 Закона «Аб сродках масавай інфармацыі».

Хоць адсутнасць акрэдытацыі не павінна з'яўляцца перашкодай для свабоднага ажыццяўлення журналісцкай дзейнасці, на практыцы інстытут акрэдытацыі ў Беларусі часцяком выкарыстоўваецца для абмежавання доступу журналістаў да інфармацыі. Магчымасць для гэтага закладзена ў самым вызначэнні «акрэдытацыі журналіста сродку масавай інфармацыі», дадзеным у артыкуле 1 Закона аб СМІ, які характарызуе яе як «пацвярджэнне права журналіста сродку масавай інфармацыі асвятляць мерапрыемствы, якія арганізуюцца дзяржаўнымі органамі, палітычнымі партыямі, іншымі грамадскімі аб'яднаннямі, іншымі юрыдычнымі асобамі, а таксама іншыя падзеі, якія адбываюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і за яе межамі”. Акрэдытацыя трактуецца як рэалізацыя права дзяржаўнага органа або іншай установы дазволіць таму ці іншаму журналісту асвятляць яго дзейнасць.

Акрамя таго, Закон прадугледжвае (артыкул 35) абавязковую акрэдытацыю журналістаў замежных медыя Міністэрствам замежных спраў, якую могуць атрымаць толькі штатныя супрацоўнікі замежных СМІ. Адрозненні ў парадку акрэдытацыі журналістаў беларускіх і замежных СМІ носяць дыскрымінацыйны характар ​​і перашкаджаюць журналістам, якія супрацоўнічаюць з замежнымі медыя, рэалізоўваць сваё права на атрыманне інфармацыі.

Аспрэчыць адмову ў акрэдытацыі немагчыма, паколькі суды адмаўляюцца прымаць такія скаргі на дзеянне (бяздзейнасць) дзяржаўных органаў і іх службовых асоб да разгляду. Напрыклад, суды першай і другой інстанцый адмовіліся разглядаць скаргу журналіста "Беларускага Радыё Рацыя» (Польшча) Віктара Парфёненкі, які сем разоў атрымліваў ад МЗС адмовы ў акрэдытацыі.

Найбольш уразлівай катэгорыяй ў пытаннях доступу да інфармацыі з'яўляюцца тыя, хто займаецца журналісцкай дзейнасці, не маючы магчымасці атрымаць акрэдытацыю з улікам таго, што дадзенае ў Законе аб СМІ вызначэнне журналіста фактычна не прадугледжвае магчымасці самастойнай журналісцкай працы па-за дамоўных адносін з рэдакцыямі СМІ. Да іх належаць журналісты-фрылансеры і блогеры. У большасці выпадкаў яны вымушаныя працаваць, не маючы легальнага статусу журналіста. У выніку фрылансеры, якія супрацоўнічаюць з замежнымі медыя, разглядаюцца як правапарушальнікі і падвяргаюцца адміністрацыйнаму пераследу.

Акрамя фармальных бар'ераў, беларускія незалежныя журналісты пастаянна сутыкаюцца падчас сваёй прафесійнай дзейнасці з процідзеяннем з боку супрацоўнікаў праваахоўных органаў, нядопускам на адкрытыя судовыя паседжанні і афіцыйныя мерапрыемствы, неабгрунтаванымі адмовамі ў прадастаўленні інфармацыі пры звароце ў дзяржаўныя органы і іншымі перашкодамі.
 

Матэрыялы па тэме сюжэта

Навіны

Основное «зеркало» Reform.by заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России основное «зеркало» проекта reform.news. Домен внесен в реестр запрещенных сайтов по решению Генпрокуратуры России 27-31-2022/Ид4184-22 от 30 марта 2022 года.

Навіны

Мининформ заблокировал сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ

В Беларуси заблокировали сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ. При попытке открыть их появляется сообщение, что доступ к ресурсам ограничен согласно решению Мининформа на основании закона «О СМИ».

Навіны

«Салiдарнасць» заблокирована в России

С первых дней вторжения России в Украину власти РФ пытались ограничить доступ к отдельным статьям нашего сайта на тему войны. А потом решили не мелочиться и заблокировать домен gazetaby.com целиком.

Навіны

На патрабаванне Раскамнагляда беларускі правайдар заблакаваў брэсцкі сайт — за асвятленне вайны ва Украіне

Размова ідзе пра сайт brestnote.by, ад уладальніцы якога запатрабавалі выдаліць матэрыял, дзе асвятлялася хроніка расійскай ваеннай агрэсіі ва Украіне.

Навіны

У Расіі заблакавалі першае вялікае беларускае медыя — партал Zerkalo.io

Раней згаданы партал Zerkalo.io, які стварыла каманда разгромленага партала Tut.by, быў заблакаваны ў Беларусі. Яго матэрыялы суд прызнаў "экстрэмісцкімі".

Навіны

Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина» и inforesist за размещение «экстремистских материалов»

Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина» и inforesist.org, сообщает ведомство.

Акцэнты

"Журналіст — не экстрэміст", або як працаваць беларускім медыя ў сучасных умовах

Пра працу беларускіх журналістаў у новых умовах ішла размова падчас дыскусіі, што адбылася ў межах Дня салідарнасці з незалежнымі беларускімі медыя на платформе Беларускага моладзевага хабу. БАЖ сабраў найбольш важныя тэзы. У якасці экспертаў выступілі кіраўніца міжнародных праектаў Прэс-клубу  Наталля Белікава, медыяэксперт і журналістка Марыя Садоўская-Комлач, намесніца старшыні Беларускага ПЭН Таццяна Нядбай.

Навіны

Министерство информации ограничило доступ к сайту gs.by

Поводом для блокировки стали выявленные нарушения законодательства о средствах массовой информации в части размещения информации, распространение которой запрещено, сообщает издание.

Навіны

Министерство информации ограничило доступ к сайту gs.by

Поводом для блокировки стали выявленные нарушения законодательства о средствах массовой информации в части размещения информации, распространение которой запрещено, сообщает издание.

Навіны

У Беларусі заблакавалі доступ да медыя Znadniemna.pl

Карыстальнікі медыя Znadniemna.pl з Беларусі бачаць "заглушку" «доступ да гэтага інфармацыйнага рэсурсу абмежаваны на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, прынятага ў адпаведнасці з Законам «Аб СМІ».

Навіны

Пракуратура заблакавала сайт «Брэсцкай газеты»

Пракуратура незадаволеная, што рэдакцыя публікавала інфармацыю, якая «негатыўна характарызавала грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне пасля завяршэння выбарчай кампаніі і дыскрэдытавала дзейнасць дзяржаўных і праваахоўных органаў

Акцэнты

Исследование: Instagram вытесняет «ябатек» со своей платформы

Instagram (как и TikTok) к 2020 году был наполнен преимущественно аполитичным развлекательным контентом и всего за полтора года стал популярной платформой для гражданской журналистики, политического блога и продвижения независимого медиа-контента.

Акцэнты

Даследаванне: Instagram выштурхоўвае «ябацек» са сваёй пляцоўкі

Instagram (як і TikTok) да 2020 года быў запоўнены пераважна апалітычным забаўляльным кантэнтам, і ўсяго за паўтара года ператварыўся ў папулярную пляцоўку для грамадзянскай журналістыкі, палітычнага блогінгу і прасоўвання кантэнту незалежных СМІ.

Конкурсы і навучанне

Фестиваль фильмов на тему миграции приглашает к участию

Создатели фильмов и видео по всему миру могут принять участие в этом фестивале. Фонд “Словенская филантропия” приглашает к участию в Международном фестивале Festival of Migrant Film, который пройдет в столице Словении Любляне и других городах Словении с 20 по 23 июня 2022 года.

Конкурсы і навучанне

Фестываль фільмаў на тэму міграцыі запрашае да ўдзелу (да 15 студзеня)

Стваральнікі фільмаў і відэа па ўсім свеце могуць узяць удзел у гэтым фестывалі. Фонд «Славенская філантрапія» запрашае да ўдзелу ў Міжнародным фестывалі Festival of Migrant Film, які пройдзе ў сталіцы Славеніі Любляне і іншых гарадах Славеніі з 20 па 23 чэрвеня 2022 года.

Навіны

В СИЗО-1 заключенным ограничили подписку на печатные издания.

Об этом свидетельствует официальный ответ начальника СИЗО-1 Андрея Цедрика на обращение родственников политзаключенного.

Навіны

У СІЗА-1 вязняў абмежавалі ў падпісках на друкаваныя выданні

Гэта вынікае з афиційнага адказу кіраўніка СІЗА-1 Андрэя Цедрыка на зварот родных палітзняволенага.

Навіны

Мининформ заблокировал сайт экоорганизации «Экодом»

Доступ к сайту ликвидированного экологического объединения «Экодом» в Беларуси ограничен решением Министерства информации.

Навіны

Улады заблакавалі сайт экаарганізацыі «Экадом»

Доступ да сайта ліквідаванага экалагічнага аб'яднання «Экадом» на тэрыторыі Беларусі абмежаваны па рашэнні Міністэрства інфармацыі.

Навіны

Улады заблакавалі сайт экаарганізацыі «Экадом»

Доступ да сайта ліквідаванага экалагічнага аб'яднання «Экадом» на тэрыторыі Беларусі абмежаваны па рашэнні Міністэрства інфармацыі.

Навіны

У Беларусі заблакавалі сайт «Радыё Рацыя»

Доступ да сайта "Беларускага Радыё Рацыя" абмежаваны згодна з прынятым рашэннем Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Навіны

"Вы не СМІ". Памочніца старшыні суда не пускала журналіста-фрылансера на абвяшчэнне прысуду

У судзе Цэнтральнага раёна Гомеля 21 чэрвеня а 15:40 суддзя Кармановіч прызначыў абвяшчэнне выраку лідару метал-гурта Gods tower Уладзіславу Наважылаву па абвінавачванні ў публічнай абразе чыноўніка і падрыў аўтарытэту ўлады (арт.369 Крымінальнага кодэкса).

Навіны

Суд у Гомелі: незалежным СМІ месца на пасяджэннях бракуе

З 12 красавіка ў судзе Чыгуначнага раёна Гомеля праходзіць суд над даверанымі асобамі і сябрамі ініцыятыўнай групы экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханоўскай. Хоць працэс адкрыты, незалежных журналістаў і грамадскіх актывістаў у залу суда не прапускаюць.

Навіны

На разгляд справы аб масавых беспарадках у Пінску пусцілі толькі аднаго журналіста ад незалежных медыя

23 сакавіка ў Брэсце пачаўся разгляд крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Пінску 9 жніўня, падчас якіх, паводле афіцыйнай інфармацыі, пацярпелі больш за 50 сілавікоў. На гучны працэс трапіў толькі адзін незалежны журналіст — Станіслаў Коршунаў («Брестская газета» и TUT.by). Журналістаў іншых недзяржаўных медыя не пусцілі ў суд.

Навіны

У Брэсце журналістаў не пусцілі ў залу суда, дзе быў абвешчаны прысуд па рэзананснай “справе карагодаў”

Суд Ленінскага раёна Брэста 15 сакавіка абвесціў чарговы прысуд па так званай “карагоднай справе”. Незалежных журналістаў на публічнае агалошваннне прысуду не пусцілі.

Навіны

Independent journalists denied accreditation to trial of journalist Katsiaryna Barysevich and Doctor Artsiom Sarokin

 Journalists of independent media were denied accreditation to the trial of Katsiaryna Barysevich and emergency hospital doctor Artsiom Sarokin. Today Barysevich and Sarokin are standing trial for disclosure of information about the condition of Raman Bandarenka, that his blood alcohol level was zero at the time when he got into hospital after being severely beaten.

Навіны

Журналістам незалежных СМІ адмовілі ў акрэдытацыі на працэс над Кацярынай Барысевіч і доктарам Арцёмам Сарокіным

Журналістам незалежных СМІ адмовілі ў акрэдытацыі на працэс над Кацярынай Барысевіч і доктарам БХМД Арцёмам Сарокіным, якіх заўтра будуць судзіць за разгалошванне інфармацыі аб стане Рамана Бандарэнкі — што ў яго крыві не было алкаголю на момант, калі ён патрапіў у бальніцу ў цяжкім стане пасля збіцця.

На суд по делу брестских блогеров Кабанова и Петрухина в Могилеве не пустили негосударственную прессу Навіны

На суд по делу брестских блогеров Кабанова и Петрухина в Могилеве не пустили негосударственную прессу

На суд по делу брестских блогеров Кабанова и Петрухина в Могилеве не пустили негосударственную прессу. Об этом сообщает корреспондент TUT.BY.

На суд по делу брестских блогеров Кабанова и Петрухина в Могилеве не пустили негосударственную прессу Навіны

На суд по делу брестских блогеров Кабанова и Петрухина в Могилеве не пустили негосударственную прессу

На суд по делу брестских блогеров Кабанова и Петрухина в Могилеве не пустили негосударственную прессу. Об этом сообщает корреспондент TUT.BY.

Навіны

УВД запретило публиковать эфир с милиционером, который не отвечал на неудобные вопросы. Но его все равно можно послушать

Эфир с главой пресс-службы гродненской милиции Евгением Дудко не будет опубликован, сообщило радио s13. live в своем чате. Дудко был гостем программы Дмитрия Чекана утром 2 февраля. Многие гродненцы не могли слушать живой эфир и просили радиоведущего выложить потом запись. Но УВД запретило это делать без объяснения причин. Одновременно эфир с Дудко слушали около 1500 пользователей, сообщили Hrodna.life на радио.

Навіны

УВД запретило публиковать эфир с милиционером, который не отвечал на неудобные вопросы. Но его все равно можно послушать

Эфир с главой пресс-службы гродненской милиции Евгением Дудко не будет опубликован, сообщило радио s13. live в своем чате. Дудко был гостем программы Дмитрия Чекана утром 2 февраля. Многие гродненцы не могли слушать живой эфир и просили радиоведущего выложить потом запись. Но УВД запретило это делать без объяснения причин. Одновременно эфир с Дудко слушали около 1500 пользователей, сообщили Hrodna.life на радио.

Журналистов независимых СМИ не пустят на предварительное заседание по делу Белгазпромбанка Навіны

Журналистов независимых СМИ не пустят на предварительное заседание по делу Белгазпромбанка

Журналистов независимых СМИ не пустят на предварительное заседание по делу Белгазпромбанка, которое пройдет 4 февраля в здании суда Московского района Минска. В Верховном суде, под чьей юрисдикцией состоится процесс, объясняют это эпидемиологической обстановкой и нехваткой мест в зале, где будет идти процесс.

Навіны

Журналистов не пустили на суд экс-директора отделения Белгазпромбанка в Могилеве — «ради безопасности»

В Могилеве сегодня, 28 января, журналистов не пустили на продолжение суда по делу бывшего директора Белгазпромбанка Сергей Кармызова. На этом заседании планировался допрос Кармызова. Причинами недопуска журналистов в зал милиция назвала его заполненность и «безопасность участников уголовного процесса».

Навіны

Мінінфармацыі заблакавала сайт "Медиазона. Беларусь"

Міністэрства інфармацыі заблакавала доступ да сайта "Медиазона. Беларусь". Пра гэта паведаміла рэдакцыя.

Навіны

Віцебскіх незалежных журналістаў не пускаюць на суды па “палітычных справах”

  У судзе Першамайскага раёна Віцебска 25 лістапада разбіралі справу пенсіянеркі Тамары Ільіной: яе судзілі за ўдзел у несанцыянаваным мерапрыемстве – акцыі ў памяць пра загінулага Рамана Бандарэнку. Суддзя Вераніка Барысава заявіла, што не пачне пасяджэнне, пакуль у судовай зале не застануцца ўсяго чатыры чалавекі. Пры гэтым яна спаслалася на адпаведнае распараджэнні старшыні суда ў сувязі з пандэміяй Covid-19 і пагражала выклікаць міліцыю. Большая частка слухачоў, у тым ліку некалькі журналістаў, былі вымушаныя пакінуць залу суда. 

Навіны

Назіральнікам сарвалі выступ перад прэсай аб выніках выбараў

Ахова менскага заводу «Гарызонт» не дала праваабаронцам, якія назіралі за выбарамі, правесьці прэсавую канфэрэнцыю аб выніках кампаніі.

Навіны

У Слоніме ля выбарчага ўчастка пагражалі затрымаць карэспандэнта “Газеты Слонімскай” ВІДЭА

Адбылося гэта ў чацвер, 6 жніўня, у другой палове дня ў школьным двары, калі карэспандэнт “ГС” Яўген Валадашчук рыхтаваў матэрыял для сайта газеты пра тое, як праходзіць датэрміновае галасаванне на выбарчым участку № 9 у СШ № 3 у Слоніме.

Навіны

Корреспондента «Медиа-Полесья» с применением силы выставили с избирательного участка в Пинске

Евгений Николаевич, корреспондент «Медиа-Полесья», делал материал о досрочном голосовании в Пинске, сообщает сайт сетевого СМИ.

Навіны

Корреспондента «Медиа-Полесья» с применением силы выставили с избирательного участка в Пинске

Евгений Николаевич, корреспондент «Медиа-Полесья», делал материал о досрочном голосовании в Пинске, сообщает сайт сетевого СМИ.

"Это беспрецедентный  уровень нарушения и избирательного законодательства": журналистка провела день на избирательном участке в Барановичах Навіны

"Это беспрецедентный уровень нарушения и избирательного законодательства" — журналистка провела день на избирательном участке в Барановичах

В Барановичах на избирательном участке журналистке негосударственной региональной газеты Intex-press запретили фотографировать членов комиссии, создали атмосферу прессинга и пообещали на следующий день не пустить на участок.  

"Это беспрецедентный  уровень нарушения и избирательного законодательства": журналистка провела день на избирательном участке в Барановичах Навіны

"Это беспрецедентный уровень нарушения и избирательного законодательства" — журналистка провела день на избирательном участке в Барановичах

В Барановичах на избирательном участке журналистке негосударственной региональной газеты Intex-press запретили фотографировать членов комиссии, создали атмосферу прессинга и пообещали на следующий день не пустить на участок.  

Навіны

На сустрэчы з даверанай асобай Лукашэнкі ў Ганцавічах не дазволілі задаваць пытанні і фатаграфаваць

Намеснік міністра аховы здароўя Беларусі Алена Богдан — давераная асоба дзеючага прэзідэнта краіны, які балатуецца на чарговы тэрмін, — 27 ліпеня прыехала агітаваць за яго ў Брэсцкую вобласць.

Навіны

Суд отказал журналисту в компенсации за незаконное задержание милицией

6 июля Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу журналиста Александра Зенкова на решение суда Московского района.

Навіны

Документ: сотрудникам парка «Беловежская пуща» запретили заходить на TUT.BY и Onliner

В редакцию TUT.BY попал приказ, предписывающий сотрудникам национального парка «Беловежская пуща» «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.BY и Onliner.by. Попробовали разобраться.

 Корреспонденту «Газеты Слонимской» не разрешили присутствовать на заседании по формированию участковых комиссий Навіны

Корреспонденту «Газеты Слонимской» не разрешили присутствовать на заседании по формированию участковых комиссий

24 июня в Слонимском райисполкоме состоялось заседание комиссии по вопросу образования участковых комиссий по выборам президента. Корреспонденту «Газеты Слонимской» не разрешили присутствовать на заседании, сославшись на эпидемию коронавируса.

Намесніца старшыні Ушацкага райвыканкама Алена Пашковіч спрабавала перашкодзіць працаваць незалежным журналістам Таццяне Смоткінай і Змітру Лупачу Навіны

Журналістам спрабавалі перашкодзіць працаваць падчас свята ў гонар Васіля Быкава

Намесніца старшыні Ушацкага райвыканкама Алена Пашковіч спрабавала перашкодзіць працаваць незалежным журналістам Таццяне Смоткінай і Змітру Лупачу. Інцыдэнт здарыўся 19 чэрвеня, калі  журналісты-фрылансеры прыехалі ў вёску Бычкі Ушацкага раёна, каб асвятляць імпрэзу ў гонар знакамітага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Васіля Быкава.

"Ничего я вам комментировать не буду". Чиновница из Слонима не рассказала о поддержке детей из спецфонда президента Навіны

"Ничего я вам комментировать не буду". Чиновница из Слонима отказалась рассказать о поддержке детей из спецфонда президента

В исполкоме Слонима отказались рассказать журналисту независимой «Газеты Слонимской», кто из талантливых детей района получил поддержку из спецфонда президента.

"За адсутнасцю патрэбы...", альбо Як карэспандэнта "Газеты Слонімскай" у Мастах у міліцыю не пусцілі Навіны

"За адсутнасцю патрэбы...", альбо Як карэспандэнта "Газеты Слонімскай" у Мастах у міліцыю не пусцілі

5 лістапада 2019 года года пазаштатны карэспандэнт "ГС" Язэп Палубятка не змог патрапіць у Мастоўскі РАУС на разгляд адміністрацыйнай справы жыхара Мастоўшчыны Яўгена Воўка — не пусціў супрацоўнік райаддзела міліцыі В. Гузарэвіч. Спадар Палубятка некалькі месяцаў абскарджваў гэтыя дзеянні міліцыянтаў.

БАЖ и другие НГО направили властям предложения по концепции Закона о доступе к информации о деятельности судов Навіны

БАЖ и другие НГО направили властям предложения по концепции Закона о доступе к информации о деятельности судов

ОО «Белорусская ассоциация журналистов», «Центр правовой трансформации», Human Constanta, «Офис по правам людей с инвалидностью» и объединение «Экодом» направили властям совместные предложения по концепции Закона Республики Беларусь «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции».

Навіны

У Брэсцкай вобласці збіраюць подпісы за доступ да інфармацыі, звязанай з COVID-19

Публікацыі на сайтах дзяржаўных органаў поўнай, дакладнай i своечасовай iнфармацыi пра санітарна-эпідэміялагічную абстаноўку на Брэстчыне дамагаецца грамадская арганізацыя “За свой горад”.

БАЖ и другие НГО направили властям предложения по концепции Закона о доступе к информации о деятельности судов Навіны

БАЖ и другие НГО направили властям предложения по концепции Закона о доступе к информации о деятельности судов

ОО «Белорусская ассоциация журналистов», «Центр правовой трансформации», Human Constanta, «Офис по правам людей с инвалидностью» и объединение «Экодом» направили властям совместные предложения по концепции Закона Республики Беларусь «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции».

Мининформ поддержал идею БАЖ о сокращении сроков ответа на запросы журналистов Навіны

Мининформ поддержал идею БАЖ о сокращении сроков ответа на запросы журналистов

Но обсуждать этот вопрос будут не раньше следующего года.

Мининформ поддержал идею БАЖ о сокращении сроков ответа на запросы журналистов Навіны

Мининформ поддержал идею БАЖ о сокращении сроков ответа на запросы журналистов

Но обсуждать этот вопрос будут не раньше следующего года.

9 красавіка вэбінар "Як працаваць з інфармацыяй, калі шмат чутак, а афіцыйныя органы маўчаць" Конкурсы і навучанне

9 красавіка вэбінар "Як працаваць з інфармацыяй, калі шмат чутак, а афіцыйныя органы маўчаць"

Кампанія “За права на інфармацыю” распачынае месяц хатняй адукацыі. Першы вэбінар адбудзецца 9 красавіка з 18.00 да 19.30.

У Пінску адміністрацыя рынку забараніла здымаць гандлёвы аб’ект Навіны

У Пінску адміністрацыя рынку забараніла здымаць гандлёвы аб’ект

З гэтым сутыкнуўся карэспандэнт інтэрнэт-партала “Першы Рэгіён”, калі наведаў у Пінску рынак, што месціцца па вуліцы Ленінградскай.    

Кампанія “За права на інфармацыю”

БАЖ предлагает ввести понятие «Запрос информации» и обязать чиновников отвечать в течение 7 дней

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило в Администрацию президента Беларуси, а также Совет Министров предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в законодательство, регулирующее сроки предоставления информации журналистам.

КДБ абяцае ўлічыць прапановы БАЖ і не пытаць у журналістаў, навошта ім інфармацыя Навіны

КДБ абяцае ўлічыць прапановы БАЖ і не пытаць у журналістаў, навошта ім інфармацыя

Камітэт дзяржаўнай бяспекі станоўча адрэагаваў на зварот Беларускай асацыяцыі журналістаў і паабяцаў улічыць яго пры ўнясенні зменаў на сайце ведамства. Гэта гаворыцца ў адказе на зварот БАЖ першага намесніка старшыні КДБ Сяргея Церабава.

Журналіста Станіслава Івашкевіча затрымалі падчас спробы ўзяць каментар Навіны

Журналіста Станіслава Івашкевіча затрымалі падчас спробы ўзяць каментар

Аўтар перадачы “Давайце разбірацца” на тэлеканале “Белсат” Станіслаў Івашкевіч спрабаваў узяць каментар у дырэктара ААТ “Будтрэст № 1” Уладзіміра Бубліка.

Навіны

Мининформ заблокировал сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ

В Беларуси заблокировали сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ. При попытке открыть их появляется сообщение, что доступ к ресурсам ограничен согласно решению Мининформа на основании закона «О СМИ».

Журналиста не пустили на приём к чиновнику. А пресс-секретарь Мингорисполкома послала представителя БАЖ «на х**» Навіны

Журналиста не пустили на приём к чиновнику. А пресс-секретарь Мингорисполкома послала представителя БАЖ «на х**»

Аккредитованный журналист «Радио Свобода» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался получить комментарий руководства администрации Центрального района Минска по поводу сноса одного из частных домов по улице Тимирязева в Минске.

Навіны

Журналиста не пустили на приём к чиновнику. А пресс-секретарь Мингорисполкома послала представителя БАЖ «на х**»

Аккредитованный журналист «Радио Свобода» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался получить комментарий руководства администрации Центрального района Минска по поводу сноса одного из частных домов по улице Тимирязева в Минске.

Навіны

Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина» и inforesist за размещение «экстремистских материалов»

Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина» и inforesist.org, сообщает ведомство.

Кіраўнік “Брэстаблкінавідэапракату” адмовіўся размаўляць з журналістамі, бо ў іх “няма акрэдытацыі” Навіны

Кіраўнік “Брэстаблкінавідэапракату” адмовіўся размаўляць з журналістамі, бо ў іх “няма акрэдытацыі”

Журналісты-фрылансеры, сябры ГА “БАЖ” Алесь Ляўчук і Мілана Харытонава, што супрацоўнічаюць з тэлеканалам “Белсат”, рабілі сюжэт пра супрацьстаянне кінааматараў і пракатчыкаў кіно ў Брэсце.

В Могилеве судят за право получать и распространять информацию. А после процесса вручили повестку в милицию Навіны

В Могилеве судят за право получать и распространять информацию. А после процесса вручили повестку в милицию

У граждан Беларуси нет права на получение и распространение информации, хоть оно и прописано в Конституции. Такой вывод можно сделать после начала суда над двумя свободными журналистами, чьей информацией воспользовался польский телеканал «Белсат».

В Могилеве судят за право получать и распространять информацию. А после процесса вручили повестку в милицию Навіны

В Могилеве судят за право получать и распространять информацию. А после процесса вручили повестку в милицию

У граждан Беларуси нет права на получение и распространение информации, хоть оно и прописано в Конституции. Такой вывод можно сделать после начала суда над двумя свободными журналистами, чьей информацией воспользовался польский телеканал «Белсат».

Журналистку БелаПАН не допустили на коллегию Минобразования, хотя государственная пресса там была Навіны

БелаПАН не допустили на коллегию Минобразования, хотя государственная пресса там была

Журналистку ведущего негосударственного информационного агентства БелаПАН не допустили на заседание коллегии Министерства образования Беларуси, которая проходила 5 февраля в Минске.

Каб не дапусціць правакатараў. Падчас прэс-канферэнцыі апазіцыя закрылася ў залі на ключ Навіны

Каб не дапусціць правакатараў. Падчас прэс-канферэнцыі апазіцыя закрылася ў залі на ключ

Намеснік старшыні аргкамітэта па стварэнню партыі БХД Віталь Рымашэўскі кажа, што гэта было зроблена, каб не дапусціць на мерапрыемства правакатараў.

«Ограниченный круг». Журналистов БелаПАН снова не пускают на официальное мероприятие Навіны

Журналистов БелаПАН не пустили на мероприятие с участием премьера Латвии

Журналистов крупнейшего независимого информационного агентства БелаПАН не аккредитовали на пресс-подход по результатам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Журналиста не пустили в суд, потому что он был с камерой. Коллеги требуют наказать пресс-секретаря Навіны

Журналиста не пустили в суд, потому что он был с камерой. Коллеги обратились с письменной жалобой

В суд Фрунзенского района Минска 9 января не пустили журналиста Дмитрия Буянова. По указанию помощника председателя суда Анны Журавской его не пропустили, так как оператор имел при себе видеокамеру.

Журналиста не пустили в суд, потому что он был с камерой. Коллеги требуют наказать пресс-секретаря Навіны

Журналиста не пустили в суд, потому что он был с камерой. Коллеги обратились с письменной жалобой

В суд Фрунзенского района Минска 9 января не пустили журналиста Дмитрия Буянова. По указанию помощника председателя суда Анны Журавской его не пропустили, так как оператор имел при себе видеокамеру.

Навіны

БелаПАН и ряд других негосударственных СМИ не аккредитовали на встречу Лукашенко с парламентариями

Сегодня Лукашенко встретился с парламентариями двух созывов.

Журналістка “Рэгіянальнай газеты” абскарджвае адмову ў  інфармацыі Навіны

Адмовілі журналістам у інфармацыі — атрымайце афіцыйную скаргу!

Журналістка недзяржаўнай маладзечанскай “Рэгіянальнай газеты” Зоя Хруцкая накіравала скаргі на адмову ў інфармацыі з боку работнікаў УП “Камунальнік”.

Журналістаў акрэдытавалі для працы на Тыдні прадпрымальніцтва, а потым не пусцілі Навіны

Журналістаў акрэдытавалі для працы на Тыдні прадпрымальніцтва, а потым не пусцілі

Прадстаўніца арганізатараў сказала, што акрэдытацыю адмянілі ў Міністэрстве эканомікі.

Галоўны ДАІшнік Баранавіч адмовіўся даць інфармацыю, бо “не можа “мець зносіны з Intex-press” Навіны

Галоўны ДАІшнік Баранавіч адмовіўся даць інфармацыю, бо “не можа “мець зносіны з Intex-press”

На запыт даць інфармацыю начальнік Дзяржаўтаінспекцыі Баранавічскага РАУС Аляксандр Сіліцкі паведаміў карэспандэнту недзяржаўнай мясцовай газеты з Intex-press, што з журналістамі гэтага выдання супрацоўнікі раённага аддзялення ДАІ не могуць мець зносін.

Ермошина рекомендовала газете напечатать программу кандидата, снятую из-за фразы «С Лукашенко нет будущего» Навіны

Ермошина рекомендовала газете напечатать программу кандидата, снятую из-за фразы «С Лукашенко нет будущего»

Глава ЦИК Лидия Ермошина рекомендовала газете «Бабруйскае жыццё» опубликовать программу кандидата от ОГП Александра Комара, которую ранее не напечатали из-за фразы «С Лукашенко у страны нет будущего». Об этом говорится в официальном ответе главы ЦИК на жалобу Комара.

Ермошина рекомендовала газете напечатать программу кандидата, снятую из-за фразы «С Лукашенко нет будущего» Навіны

Ермошина рекомендовала газете напечатать программу кандидата, снятую из-за фразы «С Лукашенко нет будущего»

Глава ЦИК Лидия Ермошина рекомендовала газете «Бабруйскае жыццё» опубликовать программу кандидата от ОГП Александра Комара, которую ранее не напечатали из-за фразы «С Лукашенко у страны нет будущего». Об этом говорится в официальном ответе главы ЦИК на жалобу Комара.

Журналистов будут пускать в суды по согласованию с пресс-службой. Минский городской суд ответил БАЖу Навіны

Журналистов будут пускать в суды по согласованию с пресс-службой. Минский городской суд ответил БАЖу

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" официально предлагала внести изменение в Инструкции о порядке посещения зданий Минского городского и районных судов таким образом, чтобы облегчить доступ представителей медиа на судебные заседания.

Суд адхіліў апеляцыю “Ганцавіцкага часу” наконт адмовы ў акрэдытацыі журналістаў Навіны

Суд адхіліў апеляцыю “Ганцавіцкага часу” наконт адмовы ў акрэдытацыі журналістаў

Апеляцыйная інстанцыя Эканамічнага суда Брэсцкай вобласці 17 кастрычніка адхіліла скаргу прыватнага вытворча-гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства “Медыя-Ганцавічы” — заснавальніка недзяржаўнай рэгіянальнай газеты “Ганцавіцкі час”.

Журналісту “Беларускага Радыё Рацыя” адмовілі ў акрэдытацыі МЗС Навіны

Журналісту “Радыё Рацыя” адзінаццаты раз адмовілі ў акрэдытацыі ў Беларусі

Гродзенскі журналіст, сябра ГА “БАЖ” Віктар Парфёненка чарговы раз атрымаў ад МЗС Беларусі адмову ў акрэдытацыі журналісцкай дзейнасці. Агулам гэта ўжо адзіннаццатая няўдалая спроба журналіста “Беларускага Радыё Рацыя” атрымаць афіцыйны дазвол на працу.

Имеем право! Лайфхаки от юристов, как добыть информацию Майстэрня

Имеем право! Лайфхаки от юристов, как добыть информацию

Журналистов, которым никогда не отказывали в предоставлении  информации, можно смело вносить в Книгу рекордов Гиннеса. Или есть такие? Коллегам  приходится идти на всевозможные хитрости, охотясь за информацией. Особенно сложно, журналистам-фрилансерам. А иногда поводом отказать в предоставлении информации может стать то, что чиновнику просто не нравится издание, для которого готовится материал. Тем не менее, не предоставить информацию — иногда значит нарушить закон. И об этом журналисты должны сами предупреждать чиновников. Во время воркшопа  «Как получить информацию без аккредитации» юристы из Полоцка Геннадий Воронов и Марина Ефимова поделились своими лайфхаками. 

Имеем право! Лайфхаки от юристов, как добыть информацию Майстэрня

Имеем право! Лайфхаки от юристов, как добыть информацию

Журналистов, которым никогда не отказывали в предоставлении информации, можно смело вносить в Книгу рекордов Гиннеса. Или есть такие? Коллегам приходится идти на всевозможные хитрости, охотясь за информацией. Особенно сложно, журналистам-фрилансерам. А иногда поводом отказать в предоставлении информации может стать то, что чиновнику просто не нравится издание, для которого готовится материал. Тем не менее, не предоставить информацию — иногда значит нарушить закон. И об этом журналисты должны сами предупреждать чиновников. Во время воркшопа  «Как получить информацию без аккредитации» юристы из Полоцка Геннадий Воронов и Марина Ефимова поделились своими лайфхаками. 

Грамадскі зварот: адкрыць змест падпісаных 6 верасня дакументаў аб “Рэалізацыі саюзнай дамовы” Навіны

Грамадскі зварот: адкрыць змест падпісаных 6 верасня дакументаў аб “Рэалізацыі саюзнай дамовы”!

Кардынацыйны камітэт Беларускай нацыянальнай платформы прыняў Заяву у сувязі з пачаткам распрацоўкі пакета дакументаў праекту Праграмы дзеянняў Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі па рэалізацыі Дамовы аб стварэнні Саюзнай дзяржавы.

 Ярмошына не пусціць блогераў і рэгіянальныя СМІ ў прэс-цэнтр парламенцкіх выбараў Навіны

Ярмошына не пусціць блогераў і рэгіянальныя СМІ ў прэс-цэнтр парламенцкіх выбараў

Старшыня ЦВК выступіла за тое, каб туды мелі доступ толькі супрацоўнікі акрэдытаваных пры МЗС і «цэнтральных» СМІ.

Журналісты раздавалі ў Гродне спецвыпуск “Народнай Волі” Навіны

Журналісты раздавалі ў Гродне спецвыпуск “Народнай Волі” да Дня народзінаў Нэльсана Мандэлы

Cябры Беларускай асацыяцыі журналістаў Віктар Сазонаў  і Уладзімір Хільмановіч у чацвер раздалі на прыпынках ды кірмашах Гродна амаль 500 асобнікаў спецвыпуска “Народнай Волі”.

4 тамы, 2 гады, больш за 10 праверак. Журналіст судзіцца з уладай за перашкоду працы Навіны

4 тамы, 2 гады, больш за 10 праверак. Журналіст судзіцца з уладай за перашкоду працы

Суд Ленінскага раёна Магілёва па скарзе журналіста ў чарговы раз адмяніў пастанову Следчага камітэта аб спыненні праверкі ў дачыненні да чыноўніка і супрацоўніка міліцыі.

 У Ганцавічах затрымалі журналістаў «Белсату» Навіны

У Ганцавічах затрымалі журналістаў «Белсату»

У Ганцавічах 9 ліпеня падчас здымак перадачы «Белсат едзе ў Ганцавічы» міліцыянты затрымалі журналістаў тэлеканалу. Затрыманыя журналіст Ігар Кулей, аператары Сяргей Кавалёў і Максім Гарчанок.

“Ганцавіцкі час” змагаецца за магчымасць мець доступ да інфармацыі ад мясцовых уладаў Навіны

“Ганцавіцкі час” змагаецца за магчымасць мець доступ да інфармацыі ад мясцовых уладаў

Яшчэ ў сакавіку рэдакцыя недзяржаўнай рэгіянальнай газеты “Ганцавіцкі час” накіравала ў мясцовыя райвыканкам і раённы Савет дэпутатаў ліст з просьбай акрэдытаваць супрацоўнікаў выдання для асвятлення дзейнасці гэтых органаў улады.

Віцебскіх журналістаў не пусцілі на круглы стол па праблеме наркотыкаў Навіны

Віцебскіх журналістаў не пусцілі на круглы стол па праблеме наркотыкаў

Зміцер Казакевіч і Вячаслаў Лазараў хацелі трапіць на круглы стол, які на просьбу віцебскіх удзельніц руху “Маці 328” арганізаваў аддзел адукацыі. Але ў Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі, дзе праводзілася мерапрыемства, іх не пусцілі. Прычынай стала тое, што прозвішчаў незалежных журналістаў не было ў спісе запрошаных.

Суд разглядзіць заяву аб прадастаўленні інфармацыі без дадатковай аплаты Навіны

Суд разгледзіць заяву аб прадастаўленні інфармацыі без дадатковай аплаты

Светлагорскі раённы суд абавязаны разгледзіць без дадатковай пошліны заяву мясцовых актывістаў аб прадастаўленні інфармацыі пра дзяржаўную экалагічную экспертызу завода беленай сульфатнай цэлюлозы.

БАЖ просит коллег рассказать, были ли у журналистов проблемы с доступом в суды Навіны

БАЖ просит журналистов рассказать, были ли у вас проблемы с доступом в суды

В последнее время увеличилось количество случаев запрета на пронос журналистской аппаратуры в здания судов. Все чаще этот запрет обосновывают пунктами «Инструкции о порядке посещения судов», однако сама или сами инструкции в открытом доступе отсутствуют.

БАЖ просит коллег рассказать, были ли у журналистов проблемы с доступом в суды Навіны

БАЖ просит журналистов рассказать, были ли у них проблемы с доступом в суды

В последнее время увеличилось количество случаев запрета на пронос журналистской аппаратуры в здания судов. Все чаще этот запрет обосновывают пунктами «Инструкции о порядке посещения судов», однако сама или сами инструкции в открытом доступе отсутствуют.

У калгасы даслалі разнарадку: «АДРАЗУ тэлефануйце ў райвыканкам і выклікайце міліцыю», калі ўбачыце сябраў БАЖ, фрылансераў або журналістаў «Белсата» Навіны

Кіраўнікам калгасаў патлумачылі, як выганяць журналістаў ад БАЖ і Белсата. Ідэолаг: Я ў шоку, мяне дыскрэдытавалі

У тэлеграм-канале «Беларусь галаўнога мозга» з’явіўся дакумент, які нібыта разаслалі па сельскіх гаспадарках Светлагорскага раёна. Ён называецца «Алгарытм дзеяння кіраўніка і супрацоўнікаў арганізацыі пры працы са СМІ».

Журналістаў груба выкінулі з залі, дзе адбывалася пасяджэнне камісіі аб ушчыльненні квартала ў Мінску Навіны

Журналістаў груба выкінулі з залы, дзе адбывалася пасяджэнне камісіі аб ушчыльненні квартала ў Мінску

Жыхароў і журналістаў не пусцілі на пасяджэнне аб «ушчыльненні» квартала ў цэнтры Мінска.

БАЖ обратился в Конституционный суд с предложением, чтобы журналистам отвечали в более короткие сроки Навіны

БАЖ обратился в Конституционный суд с предложением, чтобы журналистам отвечали в более короткие сроки

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило в Конституционный суд обращение с просьбой устранить юридическую коллизию и принять решение о необходимости изменений законодательства в связи с тем, что журналистам не гарантировано право на оперативный ответ на запрос.

БАЖ обратился в Конституционный суд с предложением, чтобы журналистам отвечали в более короткие сроки Навіны

БАЖ обратился в Конституционный суд с предложением, чтобы журналистам отвечали в более короткие сроки

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило в Конституционный суд обращение с просьбой устранить юридическую коллизию и принять решение о необходимости изменений законодательства в связи с тем, что журналистам не гарантировано право на оперативный ответ на запрос.

Абяцалі зрабіць з Гомельшчыны “другую Швейцарыю або хто раскажа праўду пра Чарнобыль Акцэнты

Абяцалі зрабіць з Гомельшчыны “другую Швейцарыю або хто раскажа праўду пра Чарнобыль

У Гомелі бажаўцы правялі адкрытую сустрэчу з экспертамі, навукоўцамі, ліквідатарамі і грамадзянамі, якім дагэтуль баліць тэма Чарнобыля.

Журналістаў недзяржаўных медыя не акрэдытавалі на пасланне Лукашэнкі Навіны

Журналістаў недзяржаўных СМІ не акрэдытавалі на пасланне Лукашэнкі

Журналістаў TUT.BY, БелаПАН, газеты "Белорусы и рынок" і "Еўрапейскага радыё для Беларусі" не акрэдытавалі на асвятленне штогадовага паслання Аляксандра Лукашэнкі да народа і Нацыянальнага сходу, якое адбудзецца ў пятніцу, 19 красавіка.

Навіны

Журналістка прыйшла сфатаграфаваць праект, а яе нават не пусцілі ў райвыканкам

17 красавіка карэспандэнтка “Газеты Слонімскай” Крысціна Саладуха па заданні рэдакцыі прыйшла ў райвыканкам, каб паглядзець і сфатаграфаваць экспазіцыю праекта жыллёвай забудовы шматпавярховых дамоў на праспекце Незалежнасці ў Слоніме. Прэзентацыя праекта адбылася напярэдадні. Аднак далей паста аховы журналістку недзяржаўнага выдання ў будынак не пусцілі.

Факты перашкодаў у працы журналістаў падчас падзей у Курапатах 4 красавіка Навіны

Факты перашкодаў у працы журналістаў падчас падзей у Курапатах 4 красавіка

Пералічваем факты перашкодаў у працы журналістаў, якія асвятлялі падзеі ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам, дзе  раніцай 4 красавіка будаўнікі знеслі крыжы, усталяваныя грамадскасцю вакол мемарыяла.

Міліцыя прыгразіла журналістам затрыманнем у Курапатах ВІДЭА Навіны

Міліцыя прыгразіла журналістам затрыманнем у Курапатах, дзе зараз зносяць крыжы ВІДЭА

Супрацоўнікі міліцыя перашкаджаюць прадстаўнікам медыя асвятляць падзеі ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам, дзе сёння раніцай будаўнікі знеслі крыжы, усталяваныя грамадскасцю вакол мемарыяла.

Звесткі пра дзейнасць камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва сталі даступнымі толькі пасля скаргі ў Мінпрацы і сацабароны Навіны

Звесткі пра дзейнасць камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва сталі даступнымі толькі пасля скаргі ў Мінпрацы

Юрыст, сябра ГА “БАЖ” Алег Мацкевіч яшчэ ў снежні мінулага года звярнуўся да старшыні камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва Барысаўскага раёна Пятра Навіцкага з шэрагам пытанняў, якія тычыліся вынікаў працы камісіі за час яе існавання. У прыватнасці, юрыста цікавіла: колькі жыхароў Барысаўскага раёна знаходзіцца ў базе дадзеных працаздольных грамадзян, незанятых у эканоміцы, колькі з іх было працаўладкавана за час дзейнасці камісіі і іншая падобная інфармацыя.

У Брэсце зноў абмежавалі доступ журналістаў на судовы працэс Навіны

У Брэсце зноў абмежавалі доступ журналістаў на судовы працэс

У судзе Ленінскага раёна Брэста 1 лютага агучаны прысуд паводле справы двух супрацоўнікаў міліцыі, якія абвінавачваліся ў махлярстве, перавышэнні ўлады, а таксама крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Шэраг журналістаў ахоўнікі не прапусцілі асвятляць працэс з-за “недахопу месцаў” у зале.

У Брэсцкі райсуд журналіст не можа трапіць па рэдакцыйным пасведчанні Навіны

У Брэсцкі райсуд журналіст не можа трапіць па рэдакцыйным пасведчанні

У гэтым пераканаўся сябра ГА “БАЖ” Алег Супрунюк, які збіраўся прысутнічаць на судовым пасяджэнні па справе, што мела грамадскі рэзананс.

Чыноўнікі адмовілі ў інфармацыі Intex-press Навіны

Чыноўнікі адмовілі ў прадастаўленні інфармацыі газеце Intex-press

Аддзел гандлю і паслуг Баранавіцкага гарвыканкама адмовіўся адказваць на пісьмовыя пытанні незалежнай рэгіянальнай газеты  Intex-press. Чыноўнікі парэкамендавалі журналістам прыходзіць за адказамі ў сакавіку.

Старшыня камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва адмовіў у інфармацыі пра яе дзейнасць Навіны

Старшыня камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва адмовіў у інфармацыі пра яе дзейнасць

Сябра ГА “БАЖ” Алег Мацкевіч у сярэдзіне снежня 2018 года звярнуўся да старшыні камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва Барысаўскага раёна Пятра Навіцкага з шэрагам пытанняў, якія тычыліся вынікаў працы камісіі за перыяд яе існавання. Улічваючы, што праблема “дармаедства” наўпрост кранае амаль паўмільёна чалавек, такі інтарэс цалкам абгрунтаваны, а сама інфармацыя пра дзейнасць камісій можа зацікавіць шырокія колы грамадства.

Журналіста “Ганцавіцкага часу” не пусцілі ў райвыканкам, куды яго запрасіла кіраўніцтва мясцовай міліцыі Навіны

Журналіста “Ганцавіцкага часу” не пусцілі ў райвыканкам, куды яго запрасіла міліцыя

Прадстаўнікі Ганцавіцкага раённага аддзела міліцыі вырашылі правесці ў мясцовым райвыканкаме ўрачыстасць, каб заахвоціць людзей, якія дапамаглі затрымаць злодзея.

Гомель. Ток-шоу “Доступ да праўды”, 22 снежня. Запрашаем! Навіны

Гомель. Ток-шоу “Доступ да праўды”, 22 снежня. Запрашаем!

Калі: 22 снежня. Дзе: Арт-прастора “Каўчэг”. У колькі: З 18.00 да 21.00.

У Бабруйскім выканкаме забараняюць фатаграфаваць і даглядаюць праз металашукальнік Навіны

У Бабруйскім выканкаме забараняюць фатаграфаваць і даглядаюць праз металашукальнік

На пытанне журналіста пра падставу такіх новаўвядзенняў мясцовыя чыноўнікі адказваюць: “Мы так вырашылі”.

Карэспандэнтаў Intex-press не пусцілі на сустрэчу з Міхаілам Мясніковічам Навіны

Карэспандэнтаў Intex-press не пусцілі на сустрэчу з Мясніковічам

26 кастрычніка старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу РБ Міхаіл Мясніковіч наведваў Баранавічы. Журналістаў недзяржаўнай мясцовай газеты Intex-press на Баранавіцкі станкабудаўнічы "Атлант" не пусцілі.

Журналіста БелаПАН спачатку акрэдытавалі, а пазней адмовілі ў акрэдытацыі на V Форуме рэгіёнаў у Магілёве Навіны

Журналіста БелаПАН спачатку акрэдытавалі, а пазней адмовілі ў акрэдытацыі на V Форуме рэгіёнаў у Магілёве

Журналіста недзяржаўнага інфармагенцтва БелаПАН Уладзіміра Лапцэвіча спачатку акрэдытавалі, а пазней адмовілі ў магчымасці прысутнічаць на мерапрыемствах V Форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які праходзіў у Магілёве 10-12 кастрычніка 2018 года.

Андрэй Павук: Мне не патрэбна скажоная інфа з газеты, мне патрэбна прамая інфармацыя Навіны

Андрэй Павук: Мне не патрэбна скажоная інфа з газеты, мне патрэбна прамая інфармацыя

Суд Мазырскага раёна не задаволіў скаргу блогера з Акцябрскага Андрэя Павука аб парушэнні ягонага права на атрыманне інфармацыі.

Сябра БАЖ атрымаў адказ з Мінаблвыканкама наконт палажэння аб акрэдытацыі журналістаў Навіны

Сябра БАЖ атрымаў адказ з Мінаблвыканкама наконт палажэння аб акрэдытацыі журналістаў

Юрыст недзяржаўнай газеты “Борисовские новости” Алег Мацкевіч напрыканцы ліпеня накіраваў зварот у Мінскі абласны выканаўчы камітэт з просьбай даць інфармацыю аб наяўнасці палажэння аб парадку акрэдытацыі журналістаў сродкаў масавай інфармацыі пры Мінскім абласным выканаўчым камітэце, падначаленых яму службах і структурных падраздзяленнях, падначаленых яму выканаўчых і распарадчых органах базавага тэрытарыяльнага ўзроўню.

МЗС зноў ухіліўся ад адказу на пытанне, чаму «Белсату» не даюць акрэдытацыю Навіны

МЗС зноў ухіліўся ад адказу на пытанне, чаму «Белсату» не даюць акрэдытацыю

Падчас онлайн-канферэнцыі на старонцы МЗС Беларусі ў Facebook, міністэрству задалі пытанне: чаму «Белсат» не можа атрымаць акрэдытацыю ў Беларусі? Прадстаўнікі МЗС нібыта не пачулі фармулёўкі пытанне, а ў адказ проста канстатавалі, што тэлеканал акрэдытацыі на сённяшні дзень не мае.

Гродна: трансляцыі пасяджэнняў дэпутатаў не будзе Навіны

Гродна: трансляцыі пасяджэнняў дэпутатаў не будзе

Гродзенскія актывісты атрымалі адказы з дзяржаўных тэлеканалаў “Гродна Плюс” і тэлерадыёкампаніі “Гродна” на зварот з просьбай трансляваць у прамым эфіры пасяджэнні Гродзенскага савета гарадскіх дэпутатаў.  

Карэспандэнта “Газеты Слонімскай” не пусцілі на прыём да міністра сельскай гаспадаркі Навіны

Карэспандэнта “Газеты Слонімскай” не пусцілі на прыём да міністра сельскай гаспадаркі

У сераду, 23 траўня, у Слоніме вёў прыём грамадзянаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Леанід Заяц. Паслухаць, з якімі праблемамі слонімцы прыйдуць да міністра, у райвыканкам ды задаць свае пытанні выправілася і карэспандэнт “Газеты Слонімскай” Ганна Валадашчук. Тым больш, што спытацца было пра што — у мясцовым РУСП “Новадзявяткавічы” днямі баставалі рабочыя і патрабавалі зняць з пасады кіраўніка гаспадаркі. Аднак уваход у будынак выканкама пільна вартавала ахова.

Барысаўскім райвыканкамам акрэдытацыя журналістаў “ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Законам” Навіны

Барысаўскім райвыканкамам акрэдытацыя журналістаў “ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Законам”

Кіраўнік барысаўскай суполкі ГА “БАЖ” Аляксандр Зянкоў у студзені накіраваў у Барысаўскі раённы выканаўчы камітэт зварот, у якім прасіў даць інфармацыю пра парадак акрэдытацыі журналістаў СМІ пры выканкаме і падначаленых яму службах і структурных падраздзяленнях. Зварот быў накіраваны праз адмысловую рубрыку на афіцыйным сайце адміністрацыі Барысаўскага раёна. Аднак адказ А. Зянкоў не атрымаў. Тады журналіст звянуўся ў райвыканкам яшчэ раз, скарыстаўшыся звычайнай поштай з паведамленнем аб уручэнні.

Як службоўцы дынамяць журналістаў з пісьмовымі запытамі. Досвед Intex-press Навіны

Як службоўцы дынамяць журналістаў з пісьмовымі запытамі. Досвед Intex-press

Пісьмовыя запыты ў працы журналістаў становяцца ўсё больш бессэнсоўнай формай атрымання адказаў. Нягледзячы на заканадаўчае рэгуляванне, службоўцы і кіраўнікі ігнаруюць пісьмовыя запыты, прычым рознымі спосабамі і на розных падставах.

"У нас няма такіх дадзеных" — газеце Intex-press адмовілі ў інфармацыі пра датэрміновае галасаванне Навіны

"У нас няма такіх дадзеных" — газеце Intex-press адмовілі ў інфармацыі пра датэрміновае галасаванне

Баранавіцкая гарадская выбарчая камісія не дае інфармацыі пра датэрміновае галасаванне незалежнай газеце Intex-press.

"У нас нет таких данных" — газете Intex-press отказали в информации о досрочном голосовании Навіны

"У нас нет таких данных" — газете Intex-press отказали в информации о досрочном голосовании

Барановичская городская избирательная комиссия не дает информации о досрочном голосовании независимой газете Intex-press.

“А навошта нам?” У Івацэвічах выбаркам адмовіў мясцоваму сайту ў інфармацыі пра даходы кандыдатаў у дэпутаты   Навіны

“А навошта нам?” У Івацэвічах выбаркам адмовіў мясцоваму сайту ў інфармацыі пра даходы кандыдатаў у дэпутаты

Як даведалася Служба маніторынгу ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў”, рэдакцыя сайта “Першы Рэгіён” вырашыла задаволіць цікавасць выбаршчыкаў і праінфармаваць іх аб даходах кандыдатаў у дэпутаты Івацэвіцкага райсавета.

Гарадскі выбаркам адмовіў “Брэсцкай газеце” ў прадстаўленні графіка сустрэч кандыдатаў у дэпутаты Навіны

Гарадскі выбаркам адмовіў “Брэсцкай газеце” ў прадстаўленні графіка сустрэч кандыдатаў у дэпутаты

Як паведамілі ў рэдакцыі газеты, журналіст выдання Таццяна Гапеева звярнулася ў Брэсцкую гарадскую выбарчую камісію па выбарах дэпутатаў з просьбай прадаставіць графік сустрэч кандыдатаў у дэпутаты гарадскога Савета.

Сябра БАЖ просіць прадставіць палажэнне аб парадку акрэдытацыі журналістаў СМІ пры раённым выканкаме Навіны

Сябра БАЖ просіць прадставіць палажэнне аб парадку акрэдытацыі журналістаў СМІ пры раённым выканкаме

Старшыня Барысаўскай філіі БАЖ Аляксандр Зянкоў накіраваў у Барысаўскі раённы выканаўчы камітэт зварот, у якім просіць прадставіць інфармацыю пра палажэнне аб парадку акрэдытацыі журналістаў сродкаў масавай інфармацыі пры Барысаўскім раённым выканаўчым камітэце, падначаленых яму службах і структурных падраздзяленнях, а таксама падначаленых яму выканаўчых і распарадчых органах першаснага тэрытарыяльнага ўзроўню.

Власти засекретили для журналистов транспортный налог Навіны

Власти засекретили для журналистов транспортный налог

Автовладельцы в регионах больше не смогут узнать, сколько они уплатили так называемого «дорожного сбора». А значит, они не смогут сравнить, как эта сумма отличается от той, сколько из бюджета вернули региону на благоустройство дорог. 

Журналісту не дазволілі прысутнічаць падчас разгляду спраў непаўналетніх уцекачоў са спецвучэльні Навіны

Журналісту не дазволілі прысутнічаць падчас разгляду спраў непаўналетніх уцекачоў са спецвучэльні

Карэспандэнту недзяржаўнага інфармагенцтва БелаПАН Алесю Асіпцову не дазволілі прысутнічаць на пасяджэнні камісіі па справах непаўналетніх Ленінскага раёна горада Магілёва, якое 27 снежня праходзіла ў гарадской школе №19.

Журналіста не пусцілі на сесію раённага савета дэпутатаў ў Івацэвічах Навіны

Журналіста не пусцілі на сесію раённага савета дэпутатаў ў Івацэвічах

Падчас сесіі раённага савета дэпутатаў ў Івацэвічах, што адбывалася 27 снежня, разглядаўся бюджэт Івацэвіцкага раёна на 2018 год, а таксама пытанні пра выкананне планаў сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна.

Являются ли проводимые учения «Запад 2017» основанием для ограничения прав журналистов? Акцэнты

Являются ли проводимые учения «Запад 2017» основанием для ограничения прав журналистов?

Согласно действующим в Беларуси нормам, закрепленным в Конституции (Статья 23), ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Кіраўніцтва берасцейскага "Камунальніка" адмовілася даваць журналістам інфармацыю пра спіленыя дрэвы Навіны

Кіраўніцтва берасцейскага "Камунальніка" адмовілася даваць журналістам інфармацыю пра спіленыя дрэвы

Кіраўніцтва берасцейскага "Камунальніка" адмовілася назваць незалежным журналістам прычыны, чаму ў горадзе спілоўваюць здаровыя дрэвы.

Идеолог Зельвенского исполкома не пустил журналиста на собрание жителей агрогородка Деречин с представителями власти Навіны

Идеолог Зельвенского исполкома не пустил журналиста на собрание жителей агрогородка Деречин с представителями власти

Корреспондента «Газеты Слонимской» Анну Володащук чиновники в Деречине не пустили на собрание.

Навіны

Суд у Магілёве стаў на бок журналіста

Магілёўскі карэспандэнт БелаПАН Уладзімір Лапцэвіч дамогся, каб суд абавязаў міліцыю правесці новую праверку па скарзе журналіста на чыноўніка.

Ахова суда Кастрычніцкага раёна Магілёва не прызнае пасведчанне журналіста ў якасці дакумента Навіны

Ахова суда Кастрычніцкага раёна Магілёва не прызнае пасведчанне журналіста ў якасці дакумента

Магілёўскага журналіста БелаПАН Уладзіміра Лапцэвіча не пусцілі ў будынак суда Кастрычніцкага раёна горада Магілёва, бо супрацоўнік паста аховы палічыў, што пасведчанне карэспандэнта інфармацыйнага агенцтва БелаПАН не з’яўляецца дакументам, якім можа засведчыць асобу.

Навіны

Назіральнікі супраць “Гродзенскай праўды”

Серыя артыкулаў, прысвечаная праўладным прэтэндэнтам у кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, публікуецца ў “Гродзенскай праўдзе” — цэнтральным друкаваным органе вобласці. Агітацыйная кампанія яшчэ не пачалася.

Міліцыянты забаранілі сябру ГА “БАЖ” здымаць каля ЦВК Навіны

Міліцыянты забаранілі сябру ГА “БАЖ” здымаць каля ЦВК

Супрацоўнікі патрульна-паставой службы міліцыі ў панядзелак вечарам забаранілі сябру ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” праводзіць здымкі ля ўваходу ў памяшканне Цэнтральнай выбарчай камісіі, што месціцца ў Доме ўраду.

Дзякуючы юрысту недзяржаўнай газеты пракуратура ўзяла пад кантроль падачу электронных зваротаў дэпутатам Навіны

Дзякуючы юрысту недзяржаўнай газеты пракуратура ўзяла пад кантроль падачу электронных зваротаў дэпутатам

Пракуратура Мінскай вобласці ўзяла пад кантроль пытанне па размяшчэнні на сайтах выканкамаў у рубрыках “Электронныя звароты” інфармацыі пра магчымасці зваротаў у адпаведны Савет дэпутатаў.

Незалежным журналістам перашкаджалі здымаць грамадскае абмеркаванне ў Мінску Навіны

Незалежным журналістам перашкаджалі здымаць грамадскае абмеркаванне ў Мінску

Супрацоўнікі міліцыі на чале з кіраўніком Ленінскага РУУС Максімам Свірыдам падчас грамадскага абмеркавання перашкодзілі журналістам падыйсці да чыноўніка і пагражалі выдаліць з залы.

“Напішаце не тое — пойдзеце ў суд” Навіны

“Напішаце не тое — пойдзеце ў суд”

Як рэгіянальным журналістам даводзіцца здабываць інфармацыю.

Про «особые» отношения чиновников с прессой Акцэнты

Про «особые» отношения чиновников с прессой

Как и многим белорусским журналистам, мне не раз приходилось сталкиваться с информационными стенами, которые для нас и наших читателей создают чиновники. Впервые с этой стеной я столкнулась в городе Слуцке три года назад.

Фота womenparadise.ru Навіны

Баранавіцкі ЗАГС адмовіў “Intex-press” у інфармацыі пра суботнія шлюбы

Нядаўна рэдакцыя баранавіцкага недзяржаўнага выдання “Intex-press” звярнулася да начальніка аддзела ЗАГС Баранавіцкага гарвыканкама з просьбай прадаставіць інфармацыю пра час рэгістрацыі шлюбаў ва ўрачыстай абстаноўцы ў суботу, 21 мая.

Навіны

Відэа: міністр адукацыі ўцякае ад пытанняў пра параненую настаўніцу гімназіі

Падчас сумеснага пасяджэння ў парламенце журналісты спрабавалі атрымаць каментар ад Міхаіла Жураўкова пра здарэнне ў мінскай гімназіі.

Баранавіцкі райвыканкам адмовіў незалежнай газеце «Intex-press» у акрэдытацыі Навіны

Баранавіцкі райвыканкам адмовіў незалежнай газеце «Intex-press» у акрэдытацыі

Рэдакцыя «Intex-press» звярнулася ў райвыканкам з просьбай акрэдытаваць карэспандэнта Юлію Івашка. Аднак райвыканкам у лісце за подпісам намесніка старшыні Аляксандра Грыцкевіча ад 16 мая адказаў адмовай.

Агенцтва БелаПАН не пусцілі на міжнародны мэдыяфорум у Мінску Навіны

Агенцтва БелаПАН не пусцілі на міжнародны мэдыяфорум у Мінску

Міністэрства інфармацыі Беларусі адмовілася акрэдытаваць карэспандэнта і відэааператара інфармацыйнай кампаніі БелаПАН на XI Беларускі міжнародны медыяфорум "Партнёрства ў імя будучыні: інтэграцыя як фактар стварэння", які афіцыйна адкрываецца 13 мая ў Мінску.

Абмежаванні на доступ да інфармацыі працягваюць дзейнічаць Навіны

Абмежаванні на доступ да інфармацыі працягваюць дзейнічаць

“Загараджальныя” меры на атрыманне інфармацыі працягваюць выкарыстоўвацца ў дачыненні да газеты “Борисовские новости”. Пра гэта сведчаць факты адмовы работнікаў розных устаноў ад супрацоўніцтва з журналістамі недзяржаўнага выдання. У рэдакцыі дапускаюць, што секвестр на інфармацыю, пра які настойліва згадваюць у прыватных размовах тыя, хто знаходзіцца ў залежнасці ад раённых уладаў, накладзены Барысаўскім райвыканкамам. Верагодна, што дакумент (або вуснае распараджэнне) носіць рэкамендацыйны характар. Не зважаючы на гэта, забарона дзейнічае досыць “эфектыўна”.

Чыноўнікі ігнаруюць звароты журналістаў незалежнага выдання Навіны

Чыноўнікі ігнаруюць звароты журналістаў незалежнага выдання

Журналісты баранавіцкага незалежнага выдання "Intex-press" не могуць дамагчыся інфармацыі ад Упраўлення капітальнага будаўніцтва (УКБ) горада Баранавічы ні на свае вусныя, ні на пісьмовыя звароты.

Навіны

Телеканал ОНТ проигнорировал брестских предпринимателей

Торговцы брестского рынка ЦУМ пригласили корреспондентов телеканала ОНТ, чтобы высказать свою точку зрения на ситуацию вокруг вещевых рынков, которые после Нового года фактически прекратили свою работу.

Акцэнты

Эксперт АБСЕ: Доступ да інфармацыі – неад’емнае права грамадзяніна і журналіста

У чацвер у Мінску пры садзейнічанні Цэнтра прававой трансфармацыі Lawtrend і Лятучага універсітэта адбылася публічная лекцыя Дэніз Язічы – эксперта Офіса прадстаўніка АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ. Тэма лекцыі – “Доступ да інфармацыі і прыватнасць у лічбавую эпоху: чаму гэта важна?”.

Навіны

Журналіст БелаПАН: Паводзінам прарэктара трэба даць прававую ацэнку

2 снежня журналістам пры асвятленні вулічнага “Маршу студэнтаў” у Мінску замінаў працаваць мужчына, якога пазней калегі ідэнтыфікавалі як прарэктара БДУ па адміністратыўна-гаспадарчай працы Уладзіміра Рагавіцкага.

Навіны

У Брэсце супрацоўнік ідэалагічнага ўпраўлення перашкаджаў працаваць журналістам

Сябры ГА “БАЖ” Алесь Ляўчук і Мілана Харытонава рабілі сюжэт з нагоды культурнай падзеі – закрыцця сёлетняга праекту “Модны чацвер у музеі”.

Навіны

Журналістам Сяргею Будкіну і Яўгену Шапчыцу не дазволілі весці здымкі ў сталічным клубе Re:Public

  Канфлікт здарыўся 11 лістапада на канцэрце гурта Nizkiz. Дырэктар Re:Public Андрэй Старцаў перашкодзіў ажыццяўленню прафесійных абавязкаў журналістам Сяргею Будкіну і Яўгену Шапчыцу, якія здымалі сюжэт пра магілёўскую каманду для тэлеканалу «Белсат». Камеру загадалі выключыць, мікрафон схаваць і не весці здымкі мерапрыемства.

Навіны

Журналіста не пусцілі здымаць фотавыставу ў Гродне

  Гродзенскаму фрылансеру, сябру ГА «БАЖ» Алесю Дзянісаву забаранілі здымаць у Гродзенскай выставачнай зале адкрыццё выставы.

Навіны

CEC Denied Information to Independent Newspaper

  The independent newspaper Nasha Niva remarked that minutes at some polling stations were re-written after finalization of ballots count. The data publicized upon completion of counting of ballots at precinct electoral commissions did not coincide with respective results announced further at territorial electoral commissions.

Навіны

Ярмошына не прадаставіла "Нашай Ніве" звесткі пра вынікі галасавання па ўчастках

  Як адзначала «Наша Ніва», назіральнікі сутыкнуліся з перапісваннем пратаколаў на многіх участках. Дадзеныя, якія вывешваюцца пасля заканчэння падлікаў, не супадаюць з тымі, што агалошваюцца ў раённай тэрытарыяльнай камісіі.

Навіны

Гродзенскі журналіст Віктар Парфёненка падаў скаргу ў КПЧ ААН

  Гродзенскі журналіст Віктар Парфёненка падаў скаргу ў Камітэт па правах чалавека ААН. Да гэтага Міністэрства замежных спраў Беларусі сем раз адмаўляла журналісту ў акрэдытацыі ў якасці карэспандэнта “Беларускага Радыё Рацыя” (Польшча).

Акцэнты

Антыметадычка, альбо Для каго піша “прыкладныя сцэнары” ЦВК?

"Прыкладны сцэнар трэнінга для сябраў участковых камісій...", выпушчаны напярэдадні выбараў ЦВК, відавочна, дайшоў далёка не да ўсіх адрасатаў. "Разжаваныя" сітуацыі з удзелам журналістаў на выбарчых участках не дапамагаюць некаторым сябрам камісій трымацца закона. Прэс-служба ГА "БАЖ" склала табліцу зафіксаваных службай маніторынгу парушэнняў. Некаторыя сітуацыі амаль цалкам супадалі з апісанымі ў "метадчыцы" ЦВК.

Навіны

Рэдакцыя «Intex-press» паскардзілася ў ЦВК

  Рэдакцыя газеты «Intex-press» (Баранавічы) накіравала ў Цэнтравыбаркам скаргу на дзеянні старшыні гарадской выбарчай камісіі Тамары Шукала.

Навіны

У Мінску старшыня камісіі прыгнаў грузавік, каб перашкодзіць зняць выбары на відэа

  Карэспандэнт партала Tut.by Валянцін Міхальцоў апісаў абсурдную сітуацыю, якая здарылася падчас выбараў на сталічным участку.

Навіны

На незалежнага журналіста ўчастковая камісія склала пратакол (ДАПОЎНЕНА)

  11 кастрычніка а 8-й раніцы журналіста газеты “Новы Час” Арцёма Ляву не ўпусцілі ў памяшканне выбарчага ўчастка №33 Ленінскага раёна Мінска (Пляханава, 70).

Навіны

Бабруйск: Журналістку «Бобруйского курьера» выдалілі з выбарчага ўчастка

  Александрыну Глаголеву, карэспандэнтку «Бобруйского курьера», папрасілі сысці з участку № 20 Ленінскай выбарчай акругі г. Бабруйска.

Навіны

Журналіста “Новага Часу” выгналі з выбарчага ўчастка ў Мінску

  Сябры ўчастковай выбарчай камісіі №29 Ленінскага раёна Мінска выдалілі з участка для галасавання журналіста газеты “Новы Час” Арцёма Ляву за фатаграфаванне.

Навіны

Baranavichy City Electoral Commission Denied Information to Intex-press

A journalist from non-state newspaper Intex-press wanted to know the number of citizens who had voted in the early vote; however, the chairperson of the Baranavichy city electoral commission Tamara Shukala said that they did not have this information.

Навіны

Баранавічы: Гарадская выбарчая камісія адмовіла ў інфармацыі журналісту “Intex-press”

  Старшыня Баранавіцкай гарадской камісіі па выбарах прэзідэнта Тамара Шукала не прадаставіла інфармацыю незалежнай газеце “Intex-press” пра колькасць выбаршчыкаў, якія датэрмінова прагаласавалі за два дні.

Навіны

У Брэсце журналістам заміналі выконваць свае абавязкі на адным з выбарчых участкаў (ВІДЭА)

  Сябры ГА “БАЖ” Алесь Ляўчук і Мілана Харытонава 6 кастрычніка наведалі Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт (БрДТУ), каб зрабіць інтэрв’ю са студэнтамі, якія прыйшлі на выбарчы ўчастак прагаласаваць датэрмінова.

Навіны

Магілёўскі журналіст па-ранейшаму змагаецца за права доступу на сесіі аблсавета

Карэспандэнт інфармацыйнага агенцтва БелаПАН Уладзімір Лапцэвіч 21 верасня накіраваў чарговую скаргу на імя Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь Аляксандра Канюка.

Навіны

Магілёў: выдаленне фотаздымкаў з камеры журналіста прызналі “законным і абгрунтаваным”

Магілёўскі журналіст Аляксандр Буракоў 17 верасня атрымаў адказ на сваю скаргу, пакінутую ў кнізе заўваг і прапаноў адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва.

Навіны

Адміністрацыі раёнаў Мінска далі супрацьлеглыя адказы наконт фатаграфавання ў крамах (+ копіі дакументаў)

Выявы ў галерэі можна разгортваць клікам на значок  Амаль кожны год беларускія журналісты трапляюць у непрыемныя сітуацыі падчас фатаграфавання на аб’ектах гандлю.

Навіны

Журналістаў зачынілі ў інтэрнаце і выклікалі міліцыю

Гомельскія журналісты-фрылансеры, сябры ГА “БАЖ” Кастусь Жукоўскі і Наталля Крывашэй звярнуліся ў міліцыю з заявамі пра тое, што загадчыца інтэрнату гвалтам утрымлівала іх у будынку.

Навіны

Магілёўскага журналіста прымусілі выдаліць фотаздымкі з абвесткай пра выбары

Магілёўскі журналіст Аляксандр Буракоў 21 жніўня сфатаграфаваў размешчаны каля будынка адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва інфармацыйны стэнд з абвесткай пра прызначаныя на 11 кастрычніка прэзідэнцкія выбары.

Акцэнты

Мінінфарм вырашыў нагадаць аб правілах распаўсюджвання афіцыйнай прававой інфармацыі ў СМІ

17 жніўня на сайце ведамства з'явілася паведамленне, што распаўсюджванне прававой інфармацыі ў друкаванай форме магчымае толькі пасля заключэння дагавора з Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі. Гэта норма рэгламентавана ўказам прэзідэнта № 712 ад 30 снежня 2010 года "Аб удасканаленні дзяржаўнай сістэмы прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь", адзначае Мінінфарм.

Навіны

«Бобруйский курьер» працягваюць ізаляваць

Пасля выхаду матэрыялаў у «БК» пачаўся ціск на герояў публікацыі.

Навіны

Журналіст Уладзімір Лапцэвіч падаў наглядную скаргу ў Вярхоўны суд

У кастрычніку 2014 журналіста перасталі пускаць на пасяджэнні абласнога Савета дэпутатаў. Падчас асабістага прыёму старшыня Анатоль Ісачанка заявіў Лапцэвічу, што доступ яму абмежавалі з-за адсутнасці ў «спісах запрошаных».

Навіны

Адказ на запыт «Intex-press» адправілі ў дзяржаўную газету

Адказ на запыт незалежнай газеты «Intex-press» адправілі для публікацыі ў дзяржаўную газету «Наш край».

Навіны

Адпіска чыноўніка агаломшыла рэдакцыю рэгіянальнага выдання

Адказ на запыт з аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі Баранавіцкага гарвыканкама агаломшыў карэспандэнтаў “Intex-press”. “Ніколі мы не атрымлівалі такіх здзеклівых адказаў”, – кажуць у рэдакцыі.

Акцэнты

Дзевяць крокаў Уладзіміра Лапцэвіча

“Вельмі важна паставіць сябе так, каб чыноўнікі разумелі – з табой неабходна лічыцца”, – кажа магілёўскі карэспандэнт БелаПАН, сябра ГА “БАЖ” Уладзімір Лапцэвіч.

Навіны

МУС адмовілася сустракацца з кіраўніцтвам ГА “БАЖ” адносна фатаграфавання адміністрацыйных будынкаў

У Міністэрстве ўнутраных спраў гавораць, што не намераныя абмяркоўваць дадзенае пытанне з прадстаўнікамі журналісцкай супольнасці, “бо ўжо далі канчатковы адказ”.

ГА «БАЖ» будзе абскарджваць дакумент, што абмяжоўвае фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў

Журналісцкая арганізацыя атрымала афіцыйны адказ з Міністэрства ўнутраных спраў на свой ліст ад 4 сакавіка, у якім прасіла даслаць копію прававога акту аб забароне правядзення фота-відэаздымкаў адміністрацыйных будынкаў.

Навіны

Будынкі забаранілі здымаць пасля затрымання расійскага дыверсанта? (Абноўлена, тэкст)

Адсканаваная копія ўнутранага распараджэння МУС датычна фатаграфавання адміністрацыйных будынкаў з’явілася “на адным з форумаў”, – паведаміла “Еўрарадыё” 10 сакавіка.

Навіны

ГА “БАЖ” просіць МУС прадаставіць копію “ўказання” пра фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў

Афіцыйны ліст на імя намесніка міністра ўнутраных спраў, начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Мікалая Мельчанкі ГА “БАЖ” накіравала 4 сакавіка.

Рэйтынг закрытасці

Самыя закрытыя дзяржаўныя ўстановы: Мінінфармацыі, Мінздароўя, Мінпрацы і раённыя суды Мінска

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” правяло чарговае апытанне калегаў адносна якасці працы прэс-службаў дзяржаўных ведамстваў і доступу да інфармацыі ад іх.

Навіны

Адказы на запыт незалежнага выдання апублікавалі ў дзяржаўнай газеце

Карэспандэнтка «Intex-press» (Баранавіцкая незалежная газета) Алена Зелянко звярнулася да начальніка аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі Баранавіцкага гарвыканкама Андрэя Сямашкі з просьбай адказаць на пытанні, якія тычацца будаўніцтва арэнднага жылля ў Баранавічах.

Навіны

Марына Коктыш выйграла справу супраць Беларусі ў Камітэце па правах чалавека ААН

Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў, што правы журналісткі “Народнай волі” парушаныя пры адмове ёй у акрэдытацыі ў Палаце прадстаўнікоў беларускага парламента.

Навіны

Чыноўнік журналісту: Не буду даваць інфармацыю, і наогул не жадаю з вамі размаўляць

Начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы Баранавіцкага гарвыканкама Таццяна Чылік адмовіла незалежнай рэгіянальнай газеце “Intex-press” у інфармацыі.

Навіны

Барысаў: Пазаштатнай фотакарэспандэнтцы БелаПАН не дазволілі здымаць на выбарчым участку

Валянціна Зянкова збіралася асвятляць працэс галасаваня на ўчастку № 59 па Барысаўскім раёне. 

Навіны

У Брэсце журналістку не акрэдытавалі на выбарчым участку

Сябра ГА “БАЖ” з Брэста Іна Хоміч накіравала скаргу на дзеянні выбарчай камісіі за адмову ў акрэдытацыі ў якасці журналіста.

Навіны

Дзяржаўны орган: уласнік можа забараніць здымкі ў сваёй краме (+копія дакумента)

Час ад часу ў беларускім журналісцкім асяроддзі ўзнікае дыскусія адносна правамернасці вядзення здымкаў у крамах, шапіках, аптэках і іншых аб’ектах гандлю. У абсалютнай большасці такіх выпадкаў юрысты заяўляюць, што здымаць можна. Але дзяржаўныя органы маюць на гэта іншы погляд.

Рэйтынг закрытасці

Мінздароўя: “Рэйтынг закрытасці” – гэта суб’ектыўная ацэнка журналістаў

Выканаўца абавязкаў прэс-сакратара Міністэрства аховы здароўя Вольга Бартман пракаментавала вынікі даследавання ГА “БАЖ” на прадмет закрытасці дзяржаўных ведамстваў.

Рэйтынг закрытасці

Самае закрытае для журналістаў беларускае ведамства – Мінздароўя

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” правяло апытанне сябраў арганізацыі адносна доступу да інфармацыі ў дзяржаўных ведамствах, міністэрствах, камітэтах і іншых установах.

Рэйтынг закрытасці

Рэйтынг закрытасці. Частка 5

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” працягвае збіраць матэрыялы пра самыя закрытыя для журналістаў беларускія ўстановы: міністэрствы, ведамствы, арганізацыі, грамадскія аб'яднанні і г.д.

Рэйтынг закрытасці

Рэйтынг закрытасці. Частка 4

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” працягвае збіраць матэрыялы пра самыя закрытыя для журналістаў беларускія ўстановы: міністэрствы, ведамствы, арганізацыі, грамадскія аб'яднанні і г.д.  

Рэйтынг закрытасці

ГА "БАЖ" заклікае дзяржструктуры адказаць за працу з журналістамі

У межах кампаніі за доступ журналістаў да інфармацыі ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” накіравала афіцыйныя запыты больш чым у 40 розных дзяржаўных міністэрстваў і ведамстваў.

Рэйтынг закрытасці

Рэйтынг закрытасці. Частка 3

Працяг самых адметных журналісцкіх гісторый пра выбіванне інфармацыі з афіцыйных ведамстваў і закрытасць уладаў ад прэсы.

Рэйтынг закрытасці

Рэйтынг закрытасці. Частка 2

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” працягвае збіраць матэрыялы пра самыя закрытыя для журналістаў беларускія ўстановы: міністэрствы, ведамствы, арганізацыі, грамадскія аб'яднанні і г.д.

Рэйтынг закрытасці

Рэйтынг закрытасці. Частка 1

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” распачынае цыкл матэрыялаў пра самыя закрытыя для журналістаў беларускія арганізацыі: міністэрствы, ведамствы, установы, грамадскія аб'яднанні і г.д.

Навіны

Арганізатары канцэрту N.R.M. адмовілі “Белсату” ў акрэдытацыі

Падстава для забароны, па словах прадзюсара мерапрыемства, - рашэнне ўладальніка клуба “Гудвін”.

Навіны

Журналіста «НЧ» выдалілі з участку для галасавання (відэа)

23 верасня, у асноўны дзень галасавання на парламенцкіх выбарах, Вольга Смірнова, старшыня участковай выбарчай камісіі №752, якая месціцца ў мінскай школе №148, выдаліла журналіста НЧ з памяшкання для галасавання. Мікіта Броўка вёў здымкі на выбарчым участку пасля яго закрыцця і планаваў зафіксаваць на відэа працэс падліку галасоў.

Навіны

Фотакарэспандэнта «"Комсомольской правды" в Белоруссии» затрымалі і адпусцілі

Інфармацыя пра інцыдэнт, які адбыўся на ўчастку №704 (Партызанская выбарчая акруга, г. Мінск), прагучала на прэс-канферэнцыі Цэнтравыбаркама 23 верасня ад журналісткі гэтага выдання Ірыны Козлік.

Навіны

Брэст: сябры выбарчай камісіі скардзяцца на фотажурналістку, а яна – на іх

Сябры участковай камісіі №44 у Брэсцкай-Заходняй акрузе №1 перадалі ў акруговы выбаркам заяву з расповедам пра “некарэктнасць паводзінаў” фотакарэспандэнткі незалежнага выдання “Брестский курьер”, сябра ГА “БАЖ” Міланы Харытонавай.

Навіны

Журналістаў “Белсата” не пусцілі на юбілейны канцэрт Аляксандра Кулінковіча

24 мая нашы калегі прыйшлі з камерай у мінскі клуб “Гудвін” а 20-й гадзіне і паведамілі, які тэлеканал прадстаўляюць.

Навіны

Фатографу «Народнай волі» не дазволілі здымаць датэрміновае галасаванне (абноўлена)

Фотака­рэспандэнту недзяржаўнай газеты «Народная воля» Юрыю Дзядзінкі­ну сёння раніцай не дазво­лілі рабіць фотаздымкі на выбарчым участку, дзе пачалося датэрміновае галасаванне. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік лічыць, што адмова тлумачыцца няздольнасцю журналіста наладзіць «чалавечыя стасункі» з сябрамі выбарчай камісіі.